Metoder og teknikker som ivaretar hele mennesket

Effektive metoder og teknikker

i arbeid med mennesker og for egne prosesser

Om tilbudet mitt

Etter 30 år som psykoterapeut, parterapeut, coach og leder, deler jeg nå av min kunnskap og erfaring i bruk av effektive metoder og teknikker i selvutvikling og i arbeid med andre mennesker

Min visjon og verdier

Min visjon er å se mennesket i all sin kompleksitet, og i sin livssammenheng. Kropp og psyke henger sammen, vi trenger metoder som fokuserer på denne helheten, og ikke bare på samtaler Det finnes ikke to like mennesker, metodene må tilpasses individuelt.

HVA JEG KAN TILFØRE DEG

1. Du vil lære metoder og teknikker utover vanlige samtaler, for å møte kunder og klienter på en effektiv og helhetlig måte. Bruke metoder tilpasset problem og person, og i forhold til hva du ønsker å oppnå. Metoder som ivaretar kropp, psyke og den sosiale kontekst klienten står oppe i

2. Du kan lære kundene dine metoder for egen trening, og gi dem hjemmeoppgaver som utgangspunkt for videre samtaler. 

3. Du kan bruke verktøyene i egne prosesser, for ting du ønsker å endre eller forbedre i eget liv. Ideelt sett, anbefaler jeg alle som jobber med mennesker, jobbe for å forstå seg selv bedre, få kunnskap om egne styrker og utfordringer. Det gjør jobben mer spennende og vil kunne forhindre utbrenthet.

www.liseskage.no/om-meg

Hvordan kan jeg bistå deg på best mulig måte?

Hvem

For selvutvikling og for coacher- terapeuter
pedagoger-konsulenter
ledere og andre
som ønsker flere verktøy
i sitt arbeid med
mennesker innen helse
velvære, skole, eller
som pårørende

Hva

Forstå ulike personligheter, og velge tilnærming som passer den enkelte. Kunnskap om hvordan jobbe med ulike temaer på forskjellig måte.
Livsløpsperspektiv, forstå bakgrunnen og hvordan den påvirker i dag, og mønstre som er lært tidlig i livet. Endring av ufunksjonelle mønstre.

Metoder

Psykologiske metoder
Energimetoder-Kreative metoder
jobb med livsløp-stolarbeid
«ditt indre team», hvordan jobbe med det, mindfulness, metoder for hendelser som har satt seg i kroppen
endre mindset- endre tanker
bevegelsesterapi

Tilbakemeldinger fra kunder

Tilbakemelding

Jeg har lært mye om meg selv, og ser det som verdifullt for meg som coach. Det er lettere å forstå hva som er mitt og hva som er den andre sitt. Jeg tar ikke ansvar for det som andre «eier»

Tilbakemelding

Jeg har blitt tryggere som sykepleier i møte med mine klienter. Har lært ulike metoder og tilnærminger. På min avdeling er det kognitiv terapi som gjelder, ser at det er begrensende for mange

Tilbakemelding

Har lært mye om hvordan kommunisere med ulike klienter sånn at jeg kan møte dem på en bedre måte. Jeg har fått mye nye verktøy som det er spennende å bruke, og gir bedre resultater

Facebook

www.facebook.com/liseskage.no

E-post

lise@liseskage.no

Telefon

90 12 13 04