Verktøy til endringsprosesser og nære relasjoner

Vekst og utvikling

spennende metoder for kropp og sinn

Hvem kan søke hjelp?

  • For deg som ønsker forandring i livet, og trenger litt hjelp på veien. Kanskje opplever du at livet «vender vrangsiden ut», og at du har mistet deg selv litt av syne? Finn din vei, få gode verktøy og bli sjef i eget liv.
  • For deg som jobber med mennesker, som terapeut, coach, personalleder eller pedagog. Få ny inspirasjon og påfyll av metoder og teknikker, tilpasset problemstillinger og målgrupper du jobber med. Eller til inspirasjon i ditt eget liv.

Min visjon og verdier

Min visjon er å forstå ethvert- mennesket i all sin kompleksitet, og i sin livs- sammenheng. Kroppen og det mentale henger sammen med det miljøet og den sammenhengen vi lever i. Det finnes ikke to like mennesker, og behovene er forskjellige.

www.liseskage.no/om-meg

Hvordan kan jeg bistå deg på best mulig måte?

Hvem

For selvutvikling og for coacher- terapeuter
pedagoger-konsulenter
ledere og andre
som ønsker flere verktøy
i sitt arbeid med
mennesker innen helse
velvære, skole, eller
som pårørende

Hva

Forstå ulike personligheter, og velge tilnærming som passer den enkelte. Kunnskap om hvordan jobbe med ulike temaer på forskjellig måte.
Livsløpsperspektiv, forstå bakgrunnen og hvordan den påvirker i dag, og mønstre som er lært tidlig i livet. Endring av ufunksjonelle mønstre.

Metoder

Psykologiske metoder
Energimetoder-Kreative metoder
jobb med livsløp-stolarbeid
«ditt indre team», hvordan jobbe med det, mindfulness, metoder for hendelser som har satt seg i kroppen
endre mindset- endre tanker
bevegelsesterapi

Tilbakemeldinger fra kunder

Tilbakemelding

Jeg har lært mye om meg selv, og ser det som verdifullt for meg som coach. Det er lettere å forstå hva som er mitt og hva som er den andre sitt. Jeg tar ikke ansvar for det som andre «eier»

Tilbakemelding

Jeg har blitt tryggere som sykepleier i møte med mine klienter. Har lært ulike metoder og tilnærminger. På min avdeling er det kognitiv terapi som gjelder, ser at det er begrensende for mange

Tilbakemelding

Har lært mye om hvordan kommunisere med ulike klienter sånn at jeg kan møte dem på en bedre måte. Jeg har fått mye nye verktøy som det er spennende å bruke, og gir bedre resultater

Facebook

www.facebook.com/liseskage.no

E-post

lise@liseskage.no

Telefon

90 12 13 04