Egenomsorg for hjelpere

Hvordan man som hjelper kan ivareta seg selv og hindre utbrenthet