Min bakgrunn

Helsefaglig utdanning

Jeg er autorisert helsepersonell og er underlagt helsepersonell- loven. Det stilles strenge krav til ansvarlig yrkesutøvelse.

 • psykoterapiutdanning i Integrativ terapi
 • psykologi UIO
 • vernepleier med off. godkjenning
 • rus og avhengighet
 • familieterapi
 • tankefeltterapi, sertifisert TFT Norway
 • energipsykologi, (EDxTM) sertifisert Fred Gallo
 • EMDR- Eye Movement Desensitization reprosessing, sertifisert
 • veilederutdanning for vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger
 • NLP Practitioner, Neuro- Linguistic Programming, coaching/ terapi
 • parterapi, samlivs- kursleder i PREP, Modum Bad
 • øre-akupunktur
 • endringsfokusert rådgivning/ motivational interviewing
 • client- directed, outcome- informed therapy
 • kognitiv terapi
 • lederutvikling

Arbeidserfaring fra offentlig helsevesen

 • Psykoterapi og parterapi, privat praksis fra 2001
 • Follo DPS, psykisk helse/ psykiatri og rus/ avhengighetsproblematikk i 16 år,
 • Follo akutt-psykiatrisk team (FAT)
 • Fosterhjemsarbeid
 • Psykisk utviklingshemmede barn og unge
 • Pårørendearbeid, voksne barn av alkoholikere
 • Psykiatrisk dagsenter, gruppeterapi
 • Barnevern, ungdomshjem
 • Oslo helseråd, avlastning for funksjonshemmede barn
 • Sykehjem
 • Læreterapeut for psykoterapiutdanning i Integrativ terapi
 • Gruppeterapi- veileder
 • Medlem av traume-kompetanseteam, Follo DPS