Røykeslutt- hvordan du lykkes

Når du skal slutte å røyke har du alt å vinne på å forberede deg, lage deg en plan og trappe ned.

Kanskje du tenker at «dette skulle jeg klart selv, andre klarer det jo » Det er riktig at noen klarer det, mens mange gjør flere forsøk eller tenker det er for vanskelig og gir opp å prøve. Derfor har jeg lagd et gratiskurs for deg  som trenger en «oppskrift».  Last ned her:

https://liseskagepsykoterapi69.simplero.com/page/194672

Har du prøvd å slutte eller holdt opp i kortere eller lengre tid, ja da har du erfaringer som kommer til nytte når du nå lærer å gjøre dette planmessig denne gangen.

Kort fortalt består «oppskriften» av 3 trinn:

  1. Du må bestemme deg for å slutte, og sette en dato for når det skal skje
  2. Du må utforske røykevanene dine, sånn at du kan sette inn de riktige tiltakene
  3. Du starter å gjøre endringer i røykevanene FØR sluttdato